Offerten från oss kommer vara baserad på tre nivåer, 1, 2 eller 3, där vårt lägsta pris 4.200:- exkl moms utgår från nivå 1 gällande text, layout samt bild. I grundpriset ingår dessutom att vi skapar ett abonnemang på webbhotell, registrerar domän, sökordsoptimerar, sätter upp epostadress samt, vid slutleverans ger en instruktion vid överlämning så att ni själva kan hantera ändringar på sidan. 

TEXT

Nivå 1:
Du ger oss en komplett text.

Nivå 2:
Du ger oss ett ofärdigt textunderlag och vi redigerar.

Nivå 3:
Du ger oss en muntlig eller skriftlig information om vad sidan ska handla om och vi skriver från början till slut och skickar dig för godkännande. 

2 korrekturomgångar ingår.

 

LAYOUT

Nivå 1:
Du har allt klart för dig hur det ska se ut och vi följer din skiss till punkt och pricka, så långt tekniken medger.

Nivå 2:
Du ger oss logotype, färgval, typsnitt - vi tar fram förslag.
2 korrekturomgångar ingår.

Nivå 3:
Du ger oss fria händer att ta fram ett layoutförslag.
2 korrekturomgångar ingår. 

 

BILDER

Nivå 1:
Du skickar oss de fotografier och/eller illustrationer du vill ha med på sidan.

Nivå 2:
Du ger oss en idé om vilken typ av bildspråk du vill ha - vi tar fram förslag på bilder innan vi går igång med layouten. Efter godkännande från dig så lägger vi in i layouten som vi tar fram.

Nivå 3:
Behövs det nya bilder så fotograferar vi.