VAD VI GÖR

En av grundidéerna med NetCoach är att erbjuda stödjande samtalstjänster via internet. Stödjande samtal både inom personligt mående och växande, samt ledarskaps- frågor och utmaningar.
Nättjänsterna ger dig en större frihet att bestämma själv när och vart du vill sätta dig ner och formulera dina frågeställningar eller ta del av svaren. Kanske bor du så till att det är svårt eller tidskrävande att ta dig till närmaste plats för personligt möte.
Många av oss har lättare att formulera våra känslor och tankar i skrift än muntligt.
Kanske känner du dig obekväm både vad gäller anonymitet och sekretess vid ett personligt möte.

Men självklart erbjuds personliga möten för de som önskar.

MEJLCOACHING

I mejlcoaching förs samtalen via en mejldialog.
Vi går igenom dina frågeställningar eller problematik du vill få hjälp med.
Återkoppling sker med så uttömmande svar som möjligt.
En mejlsession/dialog består av ca 2-4 st mejl med återkoppling.

För att starta en mejlsession kontakta NetCoach via kontaktsidan.

Pris: 500:-/mejlsession

SAMTALSCHAT

I chatten förs samtalen online i en chat.
Genom chat kan du befinna dig där det passar dig som bäst. Du väljer om du vill att samtalet ska ske genom chat eller som ett röst/videosamtal.
Dessa förs då via Skype. Har du inte Skype på din dator, skickas en instruktion till dig när du bokar en tid för en chat.
Boka tid för chat görs via kontaktsidan.

Pris 700:-/tim

MÖTE

För er som föredrar personliga möten, erbjuds detta i lokaler i centrala Stockholm.

Boka tid för personligt möte kan göras via kontaksidan.

Pris 850:-/tim